onze websites: SCHRIJFBURO  |  PLANBURO  |  VORMBURO

Advies

Hoe zorgt u ervoor dat die boodschap overkomt bij uw doelgroep? Met welke strategie, middelen en regelmaat? Terwisscha & Wagenaar heeft zo’n drie decennia ervaring in effectieve communicatie. Maak gebruik van ons communicatie-advies.

Communicatie moet bijdragen aan de doelen van uw organisatie; intern en extern, op de korte en op de langere termijn. Wat moet dan uw belangrijkste boodschap zijn? Hoe zorgt u ervoor dat die boodschap aansluit bij de belevingswereld van de ontvanger? Welke informatie heeft u daarvoor nodig en welke mensen? Hoe duurzaam en houdbaar is uw communicatie(beleid)?

Ook op strategisch niveau denken wij graag mee. Als klankbord en 'buitenstaander' met een frisse blik. Als adviseur die kritische vragen durft te stellen, kennis en eerdere ervaringen inbrengt. Samen met u een plan maakt én uitvoert.

Klankbord met een frisse blik

Creativiteit
We laten graag de verbeelding spreken. Creativiteit is immers een belangrijke sleutel tot succesvolle communicatie. Of dat nu eenmalig is. Gericht op een bepaald project of evenement. Of breder en voor een langere periode. Naast inhoud, zijn creativiteit en originaliteit belangrijke ingrediënten van effectieve communicatie.

Laat de verbeelding spreken

Concept
Uw boodschap komt over als er een duidelijk idee aan ten grondslag ligt. In een goed concept komen idee en uitwerking samen. Wat is het doel van uw communicatie en hoe bereikt u dat? Welke middelen zet u in, hoe vaak en voor wie? Online en/of offline? Brengt u uw boodschap met humor of juist serieus? Is interactie belangrijk? Kiest u voor opvallende vormgeving of legt u het accent op de inhoud? Zo zorgen we er voor dat inhoud, vorm en medium samenkomen en elkaar versterken.

Inhoud, vorm en medium komen samen

 

Schrijfburo is – net als Planburo en Vormburo – onderdeel van Terwisscha en Wagenaar.
info@schrijfburo.nl
Keizersgracht 1 kaart →
8911 KR Leeuwarden
058-215 97 91

Op 29 augustus hebben we afscheid moeten nemen van onze dierbare collega Joke Schaapman. Zoals het haar wens was en bij haar paste, zonder veel ruchtbaarheid en in besloten kring. Joke heeft in de ruim 25 jaar dat ze voor ons werkte bergen werk verzet. Vaak tot in de late uurtjes en voor een groot aantal opdrachtgevers, overwegend organisaties die onze wereld een stukje mooier kleuren en beter maken. We zullen haar ontzettend missen als fijne, integere en betrokken collega en zullen haar werk, indachtig haar gedachtengoed, binnen onze mogelijkheden voortzetten.

Mocht je vragen hebben of willen reageren dan staan we daar te allen tijde voor open.

Ben, Dave en Jos