onze websites: SCHRIJFBURO  |  PLANBURO  |  VORMBURO

Ama­ryl­lis: wel­zijn nieu­we stijl

concept, research en redactie

 

In 2010 teken­den we samen met BWH Ont­wer­pers voor het con­cept, vorm­ge­ving, redac­tie en coör­di­na­tie van de eer­ste uit­ga­ve over Ama­ryl­lis. Hier­mee pre­sen­teer­de de gemeen­te Leeu­war­den haar nieu­we wel­zijns­be­leid. Ze kreeg veel posi­tie­ve reac­ties op deze publiek­vrien­de­lij­ke uit­ga­ve en besloot tot een ver­volg. Het ver­nieu­wen­de wel­zijns­be­leid in de prak­tijk: ‘van spe­ci­a­list naar gene­ra­list’. Met veel ple­zier scho­ven wij opnieuw aan voor deze nieu­we Ama­ryl­lis uit­ga­ve, die in 2012 ver­scheen. Opnieuw inclu­sief en samen met BWH Ont­wer­pers.

Deel deze pagina
Schrijfburo is – net als Planburo en Vormburo – onderdeel van Terwisscha en Wagenaar.
info@schrijfburo.nl
Keizersgracht 1 kaart →
8911 KR Leeuwarden
058-215 97 91

Op 29 augustus hebben we afscheid moeten nemen van onze dierbare collega Joke Schaapman. Zoals het haar wens was en bij haar paste, zonder veel ruchtbaarheid en in besloten kring. Joke heeft in de ruim 25 jaar dat ze voor ons werkte bergen werk verzet. Vaak tot in de late uurtjes en voor een groot aantal opdrachtgevers, overwegend organisaties die onze wereld een stukje mooier kleuren en beter maken. We zullen haar ontzettend missen als fijne, integere en betrokken collega en zullen haar werk, indachtig haar gedachtengoed, binnen onze mogelijkheden voortzetten.

Mocht je vragen hebben of willen reageren dan staan we daar te allen tijde voor open.

Ben, Dave en Jos