onze websites: SCHRIJFBURO  |  PLANBURO  |  VORMBURO

Atlan­ti­kwal­l­krant

Hernieuwde belangstelling voor beladen geschiedenis

Coördinatie, schrijven, eindredactie

 

De bun­kers in het Wad­den­ge­bied maken deel uit van de Atlan­ti­kwall, een ruim 6000 kilo­me­ter lan­ge Duit­se ver­de­di­gings­li­nie die liep van Noor­we­gen tot Span­je. Op tien loca­ties is de afge­lo­pen jaren gewerkt om dit stuk geschie­de­nis zicht­baar te maken. Er valt dan ook genoeg over te ver­tel­len. Daar­om viel er deze week bij maar liefst 250.000 men­sen een heu­se Atlan­ti­kwall-krant op de deur­mat, vol ver­ha­len en tips voor bezoe­kers. Wij bedach­ten en coör­di­neer­den het pro­ject, schre­ven mee en namen de eind­re­dac­tie voor onze rekening.

Deel deze pagina
Schrijfburo is – net als Planburo en Vormburo – onderdeel van Terwisscha en Wagenaar.
info@schrijfburo.nl
Keizersgracht 1 kaart →
8911 KR Leeuwarden
058-215 97 91

Op 29 augustus hebben we afscheid moeten nemen van onze dierbare collega Joke Schaapman. Zoals het haar wens was en bij haar paste, zonder veel ruchtbaarheid en in besloten kring. Joke heeft in de ruim 25 jaar dat ze voor ons werkte bergen werk verzet. Vaak tot in de late uurtjes en voor een groot aantal opdrachtgevers, overwegend organisaties die onze wereld een stukje mooier kleuren en beter maken. We zullen haar ontzettend missen als fijne, integere en betrokken collega en zullen haar werk, indachtig haar gedachtengoed, binnen onze mogelijkheden voortzetten.

Mocht je vragen hebben of willen reageren dan staan we daar te allen tijde voor open.

Ben, Dave en Jos