Ayold

Concept, ontwerp en (Engelstalige) tekst

 

Voor de inter­na­ti­o­naal ope­re­ren­de spe­ci­a­list in coa­tings, Ayold, maak­ten we een boek­je waar­in we het belang van onli­ne mar­ke­ting in de coa­ting­in­du­strie uit de doe­ken deden. De van ouds­her tra­di­ti­o­ne­le indu­strie heeft hier­in nog een behoor­lij­ke inhaal­slag te maken. We hiel­pen hen en onze opdracht­ge­ver een hand­je om ook onli­ne busi­ness bin­nen te kun­nen halen.

Deel deze pagina
Schrijfburo is – net als Planburo en Vormburo – onderdeel van Terwisscha en Wagenaar.
info@schrijfburo.nl
Keizersgracht 1 kaart →
8911 KR Leeuwarden
058-215 97 91