onze websites: SCHRIJFBURO  |  PLANBURO  |  VORMBURO

Balans

Inkijkje in een boeiende organisatie

Redactie

 

Eind 2012 vroeg de Dienst Jus­ti­ti­ë­le Inrich­tin­gen mede­wer­kers hoe tevre­den ze zijn over hun werk. Het per­so­neels­blad Balans volgt wat er met de resul­ta­ten van dit onder­zoek gebeurt, bij­voor­beeld in de gevan­ge­nis in Leeu­war­den. En geluk­kig vraagt de redac­tie ons dan weer dat ver­haal te schrij­ven. Een boei­end inkijk­je in een boei­en­de orga­ni­sa­tie die strik­te regimes en klant­ge­richt wer­ken bij elkaar moet brengen.

Deel deze pagina
Schrijfburo is – net als Planburo en Vormburo – onderdeel van Terwisscha en Wagenaar.
info@schrijfburo.nl
Keizersgracht 1 kaart →
8911 KR Leeuwarden
058-215 97 91

Op 29 augustus hebben we afscheid moeten nemen van onze dierbare collega Joke Schaapman. Zoals het haar wens was en bij haar paste, zonder veel ruchtbaarheid en in besloten kring. Joke heeft in de ruim 25 jaar dat ze voor ons werkte bergen werk verzet. Vaak tot in de late uurtjes en voor een groot aantal opdrachtgevers, overwegend organisaties die onze wereld een stukje mooier kleuren en beter maken. We zullen haar ontzettend missen als fijne, integere en betrokken collega en zullen haar werk, indachtig haar gedachtengoed, binnen onze mogelijkheden voortzetten.

Mocht je vragen hebben of willen reageren dan staan we daar te allen tijde voor open.

Ben, Dave en Jos