Balans

Inkijkje in een boeiende organisatie

Redactie

 

Eind 2012 vroeg de Dienst Jus­ti­ti­ë­le Inrich­tin­gen mede­wer­kers hoe tevre­den ze zijn over hun werk. Het per­so­neels­blad Balans volgt wat er met de resul­ta­ten van dit onder­zoek gebeurt, bij­voor­beeld in de gevan­ge­nis in Leeu­war­den. En geluk­kig vraagt de redac­tie ons dan weer dat ver­haal te schrij­ven. Een boei­end inkijk­je in een boei­en­de orga­ni­sa­tie die strik­te regimes en klant­ge­richt wer­ken bij elkaar moet brengen.

Deel deze pagina
Schrijfburo is – net als Planburo en Vormburo – onderdeel van Terwisscha en Wagenaar.
info@schrijfburo.nl
Keizersgracht 1 kaart →
8911 KR Leeuwarden
058-215 97 91