onze websites: SCHRIJFBURO  |  PLANBURO  |  VORMBURO

Boschplaat­vi­sie

Bijdragen: ideevorming, planvoorbereiding en projectbegeleiding, conceptontwikkeling, vormgeving, redactie en productie

Middelen: symposium, workshops, excursies, digitale tijdlijn, digitaal magazine, brochure Toekomstvisie Boschplaat 2050

 

De Boschplaat op Ter­schel­ling – Natu­ra2000-gebied – dreigt te ver­rui­gen en moet zich wape­nen tegen ero­sie en zee­spie­gel­stij­ging. Voor en met Staats­bos­be­heer en alle sta­ke­hol­ders gin­gen we een pro­ces in dat uit­ein­de­lijk leid­de tot een breed gedra­gen visie, inclu­sief maat­re­ge­len­pak­ket. We dach­ten mee met de opzet, het con­cept en maak­ten ver­slag van zowel work­shops, het sym­po­si­um als de vor­de­rin­gen. Tevens ver­zorg­den we de uit­ge­brei­de digi­ta­le ver­sie en daar­van afge­lei­de, samen­vat­ten­de bro­chu­re. Een gewel­dig dank­baar project.

www.boschplaatvisie.nl

Deel deze pagina
Schrijfburo is – net als Planburo en Vormburo – onderdeel van Terwisscha en Wagenaar.
info@schrijfburo.nl
Keizersgracht 1 kaart →
8911 KR Leeuwarden
058-215 97 91

Op 29 augustus hebben we afscheid moeten nemen van onze dierbare collega Joke Schaapman. Zoals het haar wens was en bij haar paste, zonder veel ruchtbaarheid en in besloten kring. Joke heeft in de ruim 25 jaar dat ze voor ons werkte bergen werk verzet. Vaak tot in de late uurtjes en voor een groot aantal opdrachtgevers, overwegend organisaties die onze wereld een stukje mooier kleuren en beter maken. We zullen haar ontzettend missen als fijne, integere en betrokken collega en zullen haar werk, indachtig haar gedachtengoed, binnen onze mogelijkheden voortzetten.

Mocht je vragen hebben of willen reageren dan staan we daar te allen tijde voor open.

Ben, Dave en Jos