Boschplaat­vi­sie

Bijdragen: ideevorming, planvoorbereiding en projectbegeleiding, conceptontwikkeling, vormgeving, redactie en productie

Middelen: symposium, workshops, excursies, digitale tijdlijn, digitaal magazine, brochure Toekomstvisie Boschplaat 2050

 

De Boschplaat op Ter­schel­ling – Natu­ra2000-gebied – dreigt te ver­rui­gen en moet zich wape­nen tegen ero­sie en zee­spie­gel­stij­ging. Voor en met Staats­bos­be­heer en alle sta­ke­hol­ders gin­gen we een pro­ces in dat uit­ein­de­lijk leid­de tot een breed gedra­gen visie, inclu­sief maat­re­ge­len­pak­ket. We dach­ten mee met de opzet, het con­cept en maak­ten ver­slag van zowel work­shops, het sym­po­si­um als de vor­de­rin­gen. Tevens ver­zorg­den we de uit­ge­brei­de digi­ta­le ver­sie en daar­van afge­lei­de, samen­vat­ten­de bro­chu­re. Een gewel­dig dank­baar project.

www.boschplaatvisie.nl

Deel deze pagina
Schrijfburo is – net als Planburo en Vormburo – onderdeel van Terwisscha en Wagenaar.
info@schrijfburo.nl
Keizersgracht 1 kaart →
8911 KR Leeuwarden
058-215 97 91