Brak­ke Trio

Amsterdamse onderwaterwereld

Teksten schrijven

 

Het Brak­ke Trio neemt je mee onder water. Drie vis­sen (baars, bot en haring) laten je zien dat de Amster­dam­se grach­ten deel uit­ma­ken van een bij­zon­der, com­plex en belang­rijk watersysteem.

Naast infor­ma­tie over water­kwa­li­teit en het leven in de grach­ten, vind je er ook leu­ke weet­jes over (oud) Amster­dam en drie gedich­ten van Stads­dich­ter Mar­jo­lijn van Heemstra; zij schreef voor de drie – vaak onzicht­ba­re – vis­sen elk een gedicht.

Schrijf­bu­ro schreef de tek­sten voor de site, Vorm­bu­ro ont­werp en bouw­de de website.

Deel deze pagina
Schrijfburo is – net als Planburo en Vormburo – onderdeel van Terwisscha en Wagenaar.
info@schrijfburo.nl
Keizersgracht 1 kaart →
8911 KR Leeuwarden
058-215 97 91