onze websites: SCHRIJFBURO  |  PLANBURO  |  VORMBURO

Brak­ke Trio

Amsterdamse onderwaterwereld

Teksten schrijven

 

Het Brak­ke Trio neemt je mee onder water. Drie vis­sen (baars, bot en haring) laten je zien dat de Amster­dam­se grach­ten deel uit­ma­ken van een bij­zon­der, com­plex en belang­rijk watersysteem.

Naast infor­ma­tie over water­kwa­li­teit en het leven in de grach­ten, vind je er ook leu­ke weet­jes over (oud) Amster­dam en drie gedich­ten van Stads­dich­ter Mar­jo­lijn van Heemstra; zij schreef voor de drie – vaak onzicht­ba­re – vis­sen elk een gedicht.

Schrijf­bu­ro schreef de tek­sten voor de site, Vorm­bu­ro ont­werp en bouw­de de website.

Deel deze pagina
Schrijfburo is – net als Planburo en Vormburo – onderdeel van Terwisscha en Wagenaar.
info@schrijfburo.nl
Keizersgracht 1 kaart →
8911 KR Leeuwarden
058-215 97 91

Op 29 augustus hebben we afscheid moeten nemen van onze dierbare collega Joke Schaapman. Zoals het haar wens was en bij haar paste, zonder veel ruchtbaarheid en in besloten kring. Joke heeft in de ruim 25 jaar dat ze voor ons werkte bergen werk verzet. Vaak tot in de late uurtjes en voor een groot aantal opdrachtgevers, overwegend organisaties die onze wereld een stukje mooier kleuren en beter maken. We zullen haar ontzettend missen als fijne, integere en betrokken collega en zullen haar werk, indachtig haar gedachtengoed, binnen onze mogelijkheden voortzetten.

Mocht je vragen hebben of willen reageren dan staan we daar te allen tijde voor open.

Ben, Dave en Jos