onze websites: SCHRIJFBURO  |  PLANBURO  |  VORMBURO

Buil­dinG

Aardbevingsbestendig bouwen

Interviewen, schrijven

 

Inte­res­sant, zo’n nieu­we opdracht­ge­ver: Buil­dinG ofte­wel ‘Build in Gro­nin­gen’. Dit ken­nis- en inno­va­tie­cen­trum helpt onder­ne­mers, onder­zoe­kers, stu­den­ten, bewo­ners en over­he­den bij toe­komst­be­sten­di­ge bouw.

Wij spra­ken Ömer Türk­men van Konink­lij­ke Oos­ter­hof Hol­man. Hij ver­telt over een ver­nieu­wen­de ver­ster­kings­me­tho­de voor hui­zen in het Gro­nin­ger aard­be­vings­ge­bied. Het inter­view was voor de nieuws­brief van het Buil­dinG Inno­va­tors Net­work en het staat ook op Buil­dinGs web­si­te.

Deel deze pagina
Schrijfburo is – net als Planburo en Vormburo – onderdeel van Terwisscha en Wagenaar.
info@schrijfburo.nl
Keizersgracht 1 kaart →
8911 KR Leeuwarden
058-215 97 91

Op 29 augustus hebben we afscheid moeten nemen van onze dierbare collega Joke Schaapman. Zoals het haar wens was en bij haar paste, zonder veel ruchtbaarheid en in besloten kring. Joke heeft in de ruim 25 jaar dat ze voor ons werkte bergen werk verzet. Vaak tot in de late uurtjes en voor een groot aantal opdrachtgevers, overwegend organisaties die onze wereld een stukje mooier kleuren en beter maken. We zullen haar ontzettend missen als fijne, integere en betrokken collega en zullen haar werk, indachtig haar gedachtengoed, binnen onze mogelijkheden voortzetten.

Mocht je vragen hebben of willen reageren dan staan we daar te allen tijde voor open.

Ben, Dave en Jos