Buil­dinG

Aardbevingsbestendig bouwen

Interviewen, schrijven

 

Inte­res­sant, zo’n nieu­we opdracht­ge­ver: Buil­dinG ofte­wel ‘Build in Gro­nin­gen’. Dit ken­nis- en inno­va­tie­cen­trum helpt onder­ne­mers, onder­zoe­kers, stu­den­ten, bewo­ners en over­he­den bij toe­komst­be­sten­di­ge bouw.

Wij spra­ken Ömer Türk­men van Konink­lij­ke Oos­ter­hof Hol­man. Hij ver­telt over een ver­nieu­wen­de ver­ster­kings­me­tho­de voor hui­zen in het Gro­nin­ger aard­be­vings­ge­bied. Het inter­view was voor de nieuws­brief van het Buil­dinG Inno­va­tors Net­work en het staat ook op Buil­dinGs web­si­te.

Deel deze pagina
Schrijfburo is – net als Planburo en Vormburo – onderdeel van Terwisscha en Wagenaar.
info@schrijfburo.nl
Keizersgracht 1 kaart →
8911 KR Leeuwarden
058-215 97 91