Cele­bra­ting Diversity

Onderzoek en advies

 

Cele­bra­ting Diver­si­ty was een van de onder­de­len van LF2018 en fun­geer­de als ver­bin­der van ini­ti­a­tie­ven rond­om bio­di­ver­s­teit. Het doel van het pro­ject moest bij een breed publiek onder de aan­dacht wor­den gebracht, want bio­di­ver­si­teit gaat ten slot­te ieder­een aan. Wij brach­ten de beno­dig­de com­mu­ni­ca­tie­mid­de­len en ‑dien­sten in kaart.

Deel deze pagina
Schrijfburo is – net als Planburo en Vormburo – onderdeel van Terwisscha en Wagenaar.
info@schrijfburo.nl
Keizersgracht 1 kaart →
8911 KR Leeuwarden
058-215 97 91