onze websites: SCHRIJFBURO  |  PLANBURO  |  VORMBURO

Cele­bra­ting Diversity

Onderzoek en advies

 

Cele­bra­ting Diver­si­ty was een van de onder­de­len van LF2018 en fun­geer­de als ver­bin­der van ini­ti­a­tie­ven rond­om bio­di­ver­s­teit. Het doel van het pro­ject moest bij een breed publiek onder de aan­dacht wor­den gebracht, want bio­di­ver­si­teit gaat ten slot­te ieder­een aan. Wij brach­ten de beno­dig­de com­mu­ni­ca­tie­mid­de­len en ‑dien­sten in kaart.

Deel deze pagina
Schrijfburo is – net als Planburo en Vormburo – onderdeel van Terwisscha en Wagenaar.
info@schrijfburo.nl
Keizersgracht 1 kaart →
8911 KR Leeuwarden
058-215 97 91

Op 29 augustus hebben we afscheid moeten nemen van onze dierbare collega Joke Schaapman. Zoals het haar wens was en bij haar paste, zonder veel ruchtbaarheid en in besloten kring. Joke heeft in de ruim 25 jaar dat ze voor ons werkte bergen werk verzet. Vaak tot in de late uurtjes en voor een groot aantal opdrachtgevers, overwegend organisaties die onze wereld een stukje mooier kleuren en beter maken. We zullen haar ontzettend missen als fijne, integere en betrokken collega en zullen haar werk, indachtig haar gedachtengoed, binnen onze mogelijkheden voortzetten.

Mocht je vragen hebben of willen reageren dan staan we daar te allen tijde voor open.

Ben, Dave en Jos