onze websites: SCHRIJFBURO  |  PLANBURO  |  VORMBURO

Cur­sus­map Kong­si van de Eendenkooi

Concept en redactie

 

Vrij­wil­li­gers zijn onmis­baar voor het behoud van een­den­kooi­en. Daar­om geeft de Kong­si van de Een­den­kooi cur­sus­sen voor vrij­wil­li­gers. Zij kun­nen de her­stel­de kooi­en langs de wad­den­kust in de toe­komst mooi hou­den. Naast het onder­houd, komt ook het rond­lei­den van bezoe­kers aan bod. Voor de cur­sus maak­ten wij met Brand­Dogs een cur­sus­map, met veel infor­ma­tie over de geschie­de­nis en de rij­ke flo­ra en fau­na van de wad­den­kooi­en. De cur­sus is inmid­dels met suc­ces als pilot gege­ven in Gro­nin­gen. Ande­re pro­vin­cies volgen.

Deel deze pagina
Schrijfburo is – net als Planburo en Vormburo – onderdeel van Terwisscha en Wagenaar.
info@schrijfburo.nl
Keizersgracht 1 kaart →
8911 KR Leeuwarden
058-215 97 91

Op 29 augustus hebben we afscheid moeten nemen van onze dierbare collega Joke Schaapman. Zoals het haar wens was en bij haar paste, zonder veel ruchtbaarheid en in besloten kring. Joke heeft in de ruim 25 jaar dat ze voor ons werkte bergen werk verzet. Vaak tot in de late uurtjes en voor een groot aantal opdrachtgevers, overwegend organisaties die onze wereld een stukje mooier kleuren en beter maken. We zullen haar ontzettend missen als fijne, integere en betrokken collega en zullen haar werk, indachtig haar gedachtengoed, binnen onze mogelijkheden voortzetten.

Mocht je vragen hebben of willen reageren dan staan we daar te allen tijde voor open.

Ben, Dave en Jos