Cur­sus­map Kong­si van de Eendenkooi

Concept en redactie

 

Vrij­wil­li­gers zijn onmis­baar voor het behoud van een­den­kooi­en. Daar­om geeft de Kong­si van de Een­den­kooi cur­sus­sen voor vrij­wil­li­gers. Zij kun­nen de her­stel­de kooi­en langs de wad­den­kust in de toe­komst mooi hou­den. Naast het onder­houd, komt ook het rond­lei­den van bezoe­kers aan bod. Voor de cur­sus maak­ten wij met Brand­Dogs een cur­sus­map, met veel infor­ma­tie over de geschie­de­nis en de rij­ke flo­ra en fau­na van de wad­den­kooi­en. De cur­sus is inmid­dels met suc­ces als pilot gege­ven in Gro­nin­gen. Ande­re pro­vin­cies volgen.

Deel deze pagina
Schrijfburo is – net als Planburo en Vormburo – onderdeel van Terwisscha en Wagenaar.
info@schrijfburo.nl
Keizersgracht 1 kaart →
8911 KR Leeuwarden
058-215 97 91