onze websites: SCHRIJFBURO  |  PLANBURO  |  VORMBURO

De Stads­werf

Een bijzondere leer- en werkplek

Eindredactie

 

Een kwart eeuw is de Leeu­war­der stads­werf in gebruik als bij­zon­de­re leer- en werk­plek voor men­sen met psy­chi­sche pro­ble­men. De laat­ste twee jaar als zelf­stan­di­ge soci­a­le onder­ne­ming. Om het jubi­le­um luis­ter bij te zet­ten, ver­scheen een boek­je over de geschie­de­nis van de werf. Die gaat terug tot mid­den negen­tien­de eeuw. BWH Ont­wer­pers ver­zorg­de de vorm­ge­ving. Wij deden de eind­re­dac­tie van de tek­sten. Altijd leuk om op deze manier weer iets van de geschie­de­nis van je stad te ont­dek­ken. En zeker als het dan ook nog zo’n mooi resul­taat oplevert.

Deel deze pagina
Schrijfburo is – net als Planburo en Vormburo – onderdeel van Terwisscha en Wagenaar.
info@schrijfburo.nl
Keizersgracht 1 kaart →
8911 KR Leeuwarden
058-215 97 91

Op 29 augustus hebben we afscheid moeten nemen van onze dierbare collega Joke Schaapman. Zoals het haar wens was en bij haar paste, zonder veel ruchtbaarheid en in besloten kring. Joke heeft in de ruim 25 jaar dat ze voor ons werkte bergen werk verzet. Vaak tot in de late uurtjes en voor een groot aantal opdrachtgevers, overwegend organisaties die onze wereld een stukje mooier kleuren en beter maken. We zullen haar ontzettend missen als fijne, integere en betrokken collega en zullen haar werk, indachtig haar gedachtengoed, binnen onze mogelijkheden voortzetten.

Mocht je vragen hebben of willen reageren dan staan we daar te allen tijde voor open.

Ben, Dave en Jos