onze websites: SCHRIJFBURO  |  PLANBURO  |  VORMBURO

De ver­ge­ten tui­nen van Ger­rit Vlaskamp

Tekstschrijven

 

Dit rijk geïl­lu­streer­de boek kent één hoofd­per­soon: Ger­rit Lam­ber­tus Vlas­kamp (1834–1906): hove­nier, tuin­aan­leg­ger en tuin­ont­wer­per. Hij leg­de in de twee­de helft van de negen­tien­de eeuw een groot aan­tal tui­nen aan bij Frie­se nota­be­le wonin­gen, die tegen­woor­dig een bij­zon­de­re cul­tuur­his­to­ri­sche waar­de ver­te­gen­woor­di­gen. Zijn naam is ook ver­bon­den aan de ver­maar­de Wil­hel­mina­par­ken van Grou en Sneek. Voor dit boek schre­ven wij een hoofd­stuk als gast­schrij­ver voor Land­schaps­be­heer Friesland.

Deel deze pagina
Schrijfburo is – net als Planburo en Vormburo – onderdeel van Terwisscha en Wagenaar.
info@schrijfburo.nl
Keizersgracht 1 kaart →
8911 KR Leeuwarden
058-215 97 91

Op 29 augustus hebben we afscheid moeten nemen van onze dierbare collega Joke Schaapman. Zoals het haar wens was en bij haar paste, zonder veel ruchtbaarheid en in besloten kring. Joke heeft in de ruim 25 jaar dat ze voor ons werkte bergen werk verzet. Vaak tot in de late uurtjes en voor een groot aantal opdrachtgevers, overwegend organisaties die onze wereld een stukje mooier kleuren en beter maken. We zullen haar ontzettend missen als fijne, integere en betrokken collega en zullen haar werk, indachtig haar gedachtengoed, binnen onze mogelijkheden voortzetten.

Mocht je vragen hebben of willen reageren dan staan we daar te allen tijde voor open.

Ben, Dave en Jos