De ver­ge­ten tui­nen van Ger­rit Vlaskamp

Tekstschrijven

 

Dit rijk geïl­lu­streer­de boek kent één hoofd­per­soon: Ger­rit Lam­ber­tus Vlas­kamp (1834–1906): hove­nier, tuin­aan­leg­ger en tuin­ont­wer­per. Hij leg­de in de twee­de helft van de negen­tien­de eeuw een groot aan­tal tui­nen aan bij Frie­se nota­be­le wonin­gen, die tegen­woor­dig een bij­zon­de­re cul­tuur­his­to­ri­sche waar­de ver­te­gen­woor­di­gen. Zijn naam is ook ver­bon­den aan de ver­maar­de Wil­hel­mina­par­ken van Grou en Sneek. Voor dit boek schre­ven wij een hoofd­stuk als gast­schrij­ver voor Land­schaps­be­heer Friesland.

Deel deze pagina
Schrijfburo is – net als Planburo en Vormburo – onderdeel van Terwisscha en Wagenaar.
info@schrijfburo.nl
Keizersgracht 1 kaart →
8911 KR Leeuwarden
058-215 97 91