Demen­tie met ande­re ogen bekeken

Concept, redactie en vormgeving

 

Demen­tie is een ingrij­pen­de ziek­te. Gemeen­te Hee­ren­veen is hard op weg ‘demen­tie­vrien­de­lijk’ te wor­den. Dit doen ze onder ande­re samen met Alz­hei­mer Fries­land, NHL Sten­den Hoge­school en Werk­plaats Soci­aal Domein Fries­land. Wij werk­ten mee aan een wit­boek vol per­soon­lij­ke ver­ha­len, van zowel pati­ën­ten, man­tel­zor­gers, vrij­wil­li­gers als hulp­ver­le­ners. Een mooie en dank­ba­re klus.

Deel deze pagina
Schrijfburo is – net als Planburo en Vormburo – onderdeel van Terwisscha en Wagenaar.
info@schrijfburo.nl
Keizersgracht 1 kaart →
8911 KR Leeuwarden
058-215 97 91