onze websites: SCHRIJFBURO  |  PLANBURO  |  VORMBURO

Digi­taal jaar­ver­slag Iepenwacht

Concept, vormgeving, redactie en (digitale) productie

 

Sinds 2011 plant­te Stich­ting Iepen­wacht Frys­lân (SIF) maar liefst 13.000 nieu­we iepen. Dit bete­kent ech­ter niet dat SIF ach­ter­over kan leu­nen. Con­tro­le en bestrij­ding blij­ven nodig. Boven­dien kwa­men er afge­lo­pen jaren nieu­we bedrei­gin­gen bij. Wat SIF op dit gebied alle­maal kan bete­ke­nen? Wij maak­ten een digi­taal maga­zi­ne om één en ander toe te lich­ten. Met dank aan TWon­li­ne.

Deel deze pagina
Schrijfburo is – net als Planburo en Vormburo – onderdeel van Terwisscha en Wagenaar.
info@schrijfburo.nl
Keizersgracht 1 kaart →
8911 KR Leeuwarden
058-215 97 91

Op 29 augustus hebben we afscheid moeten nemen van onze dierbare collega Joke Schaapman. Zoals het haar wens was en bij haar paste, zonder veel ruchtbaarheid en in besloten kring. Joke heeft in de ruim 25 jaar dat ze voor ons werkte bergen werk verzet. Vaak tot in de late uurtjes en voor een groot aantal opdrachtgevers, overwegend organisaties die onze wereld een stukje mooier kleuren en beter maken. We zullen haar ontzettend missen als fijne, integere en betrokken collega en zullen haar werk, indachtig haar gedachtengoed, binnen onze mogelijkheden voortzetten.

Mocht je vragen hebben of willen reageren dan staan we daar te allen tijde voor open.

Ben, Dave en Jos