Eind­rap­port LF2018

Redactie en vormgeving

 

Febru­a­ri 2019 maak­te stich­ting LF2018 de resul­ta­ten van het cul­tu­re­le hoofd­stad­jaar bekend. Een berg aan gege­vens en con­clu­sies, die wij over­zich­te­lijk heb­ben weten te van­gen in woord en beeld.

Deel deze pagina
Schrijfburo is – net als Planburo en Vormburo – onderdeel van Terwisscha en Wagenaar.
info@schrijfburo.nl
Keizersgracht 1 kaart →
8911 KR Leeuwarden
058-215 97 91