onze websites: SCHRIJFBURO  |  PLANBURO  |  VORMBURO

Fiets­rou­te Ter­pen- en Wierdenland

Concept, redactie en vormgeving

 

Als je weet hoe te kij­ken, zie je meer. ‘Ter­pen- en wier­den­land, een ver­haal in ont­wik­ke­ling’ nodigt bewo­ners en bezoe­kers uit het ter­pen­land op een nieu­we manier ont­dek­ken. Bij­voor­beeld met de ten­toon­stel­ling Pio­niers van het Noor­den, nu in Muse­um Wier­den­land in Ezin­ge, die bezoe­kers wijst op de nog zicht­ba­re spo­ren die de geschie­de­nis heeft ach­ter­ge­la­ten in het land­schap. Als ‘proof of the pud­ding’ is er – spe­ci­aal voor muse­um­jaar­kaart­hou­ders – een fiets­rou­te uit­ge­zet van het Ezin­ge naar Warf­fum waar­voor wij het kaartje maakten.

Deel deze pagina
Schrijfburo is – net als Planburo en Vormburo – onderdeel van Terwisscha en Wagenaar.
info@schrijfburo.nl
Keizersgracht 1 kaart →
8911 KR Leeuwarden
058-215 97 91

Op 29 augustus hebben we afscheid moeten nemen van onze dierbare collega Joke Schaapman. Zoals het haar wens was en bij haar paste, zonder veel ruchtbaarheid en in besloten kring. Joke heeft in de ruim 25 jaar dat ze voor ons werkte bergen werk verzet. Vaak tot in de late uurtjes en voor een groot aantal opdrachtgevers, overwegend organisaties die onze wereld een stukje mooier kleuren en beter maken. We zullen haar ontzettend missen als fijne, integere en betrokken collega en zullen haar werk, indachtig haar gedachtengoed, binnen onze mogelijkheden voortzetten.

Mocht je vragen hebben of willen reageren dan staan we daar te allen tijde voor open.

Ben, Dave en Jos