Fiets­rou­te Ter­pen- en Wierdenland

Concept, redactie en vormgeving

 

Als je weet hoe te kij­ken, zie je meer. ‘Ter­pen- en wier­den­land, een ver­haal in ont­wik­ke­ling’ nodigt bewo­ners en bezoe­kers uit het ter­pen­land op een nieu­we manier ont­dek­ken. Bij­voor­beeld met de ten­toon­stel­ling Pio­niers van het Noor­den, nu in Muse­um Wier­den­land in Ezin­ge, die bezoe­kers wijst op de nog zicht­ba­re spo­ren die de geschie­de­nis heeft ach­ter­ge­la­ten in het land­schap. Als ‘proof of the pud­ding’ is er – spe­ci­aal voor muse­um­jaar­kaart­hou­ders – een fiets­rou­te uit­ge­zet van het Ezin­ge naar Warf­fum waar­voor wij het kaartje maakten.

Deel deze pagina
Schrijfburo is – net als Planburo en Vormburo – onderdeel van Terwisscha en Wagenaar.
info@schrijfburo.nl
Keizersgracht 1 kaart →
8911 KR Leeuwarden
058-215 97 91