onze websites: SCHRIJFBURO  |  PLANBURO  |  VORMBURO

Frys­ke Grûntafel

Grondtransacties

Concept en redactie

 

De stich­ting Frys­ke Grûn­ta­fel gaat komen­de jaren advi­se­ren en bemid­de­len bij grond­trans­ac­ties die nodig zijn om de tran­si­ties in het lan­de­lijk gebied tot een suc­ces­vol ein­de te bren­gen. In de stich­ting wer­ken diver­se agra­ri­sche en natuur­or­ga­ni­sa­ties samen, maar bij­voor­beeld ook Wet­ters­kip Frys­lân, het kadas­ter en de Ver­e­ni­ging van Frie­se Gemeen­ten (VFG). Voor deze nieu­we ‘club’ ont­wier­pen we logo en huis­stijl en het nodi­ge presentatiemateriaal.

Deel deze pagina
Schrijfburo is – net als Planburo en Vormburo – onderdeel van Terwisscha en Wagenaar.
info@schrijfburo.nl
Keizersgracht 1 kaart →
8911 KR Leeuwarden
058-215 97 91

Op 29 augustus hebben we afscheid moeten nemen van onze dierbare collega Joke Schaapman. Zoals het haar wens was en bij haar paste, zonder veel ruchtbaarheid en in besloten kring. Joke heeft in de ruim 25 jaar dat ze voor ons werkte bergen werk verzet. Vaak tot in de late uurtjes en voor een groot aantal opdrachtgevers, overwegend organisaties die onze wereld een stukje mooier kleuren en beter maken. We zullen haar ontzettend missen als fijne, integere en betrokken collega en zullen haar werk, indachtig haar gedachtengoed, binnen onze mogelijkheden voortzetten.

Mocht je vragen hebben of willen reageren dan staan we daar te allen tijde voor open.

Ben, Dave en Jos