onze websites: SCHRIJFBURO  |  PLANBURO  |  VORMBURO

Gan­zen­no­ta

Begeleiding, redactie

 

Ver­te­gen­woor­di­gers van natuur­or­ga­ni­sa­ties en de land­bouw in Fries­land boden eind 2023 bij de pro­vin­cie een voor­stel aan voor de ver­nieu­wing van het gan­zen­be­leid, waar­aan ze van­af 2022 had­den gewerkt. Aan­lei­ding hier­voor was de toe­na­me van de vraat­scha­de in de land­bouw en de wens om die terug te bren­gen, met inacht­ne­ming van natuur­doel­stel­lin­gen en wet­te­lij­ke kaders. Bij de zorg­vul­di­ge voor­be­rei­ding van dit beleid wer­den tal van betrok­ken par­tij­en gehoord: jagers, fau­na­be­heer­ders, uit­voe­rings­or­ga­ni­sa­ties en nog veel meer.

Schrijf­bu­ro bege­leid­de dit pro­ces ach­ter de scher­men, door inter­views af te nemen met alle betrok­ken par­tij­en en ver­sla­gen te maken van alle besprekingen.

Deel deze pagina
Schrijfburo is – net als Planburo en Vormburo – onderdeel van Terwisscha en Wagenaar.
info@schrijfburo.nl
Keizersgracht 1 kaart →
8911 KR Leeuwarden
058-215 97 91

Op 29 augustus hebben we afscheid moeten nemen van onze dierbare collega Joke Schaapman. Zoals het haar wens was en bij haar paste, zonder veel ruchtbaarheid en in besloten kring. Joke heeft in de ruim 25 jaar dat ze voor ons werkte bergen werk verzet. Vaak tot in de late uurtjes en voor een groot aantal opdrachtgevers, overwegend organisaties die onze wereld een stukje mooier kleuren en beter maken. We zullen haar ontzettend missen als fijne, integere en betrokken collega en zullen haar werk, indachtig haar gedachtengoed, binnen onze mogelijkheden voortzetten.

Mocht je vragen hebben of willen reageren dan staan we daar te allen tijde voor open.

Ben, Dave en Jos