onze websites: SCHRIJFBURO  |  PLANBURO  |  VORMBURO

Gast­vrij Frys­lân 2028

Gastvrijheidssector

Redactie

 

De Frie­se gast­vrij­heids­sec­tor is jaar­lijks goed voor € 1,5 mil­jard aan beste­din­gen en telt ruim 21.000 banen op ver­schil­len­de niveaus. Waar­bij de afge­lei­de werk­ge­le­gen­heid en omzet niet is mee­ge­re­kend. Niet vreemd dat de pro­vin­cie de sec­tor de afge­lo­pen jaren met het uit­voe­rings­pro­gram­ma Gast­vrij Frys­lân 2028 met € 25 mil­joen sti­mu­leer­de. Gezien het suc­ces van de uit­ge­zet­te en onder­steun­de ini­ti­a­tie­ven, pleit de sec­tor voor voort­zet­ting en gedeel­te­lij­ke aan­vul­ling en bij­stu­ring van het pro­gram­ma de res­te­ren­de peri­o­de. Dit in de vorm van een nieu­we pro­gram­maplan, waar­voor wij de aan­bie­dings­brief rich­ting Pro­vin­ci­a­le Sta­ten schre­ven. Dit mooi in het ver­leng­de van onze acti­vi­tei­ten in de sec­tor voor onder meer de TAF, pro­vin­cie en Merk Fryslân.

Deel deze pagina
Schrijfburo is – net als Planburo en Vormburo – onderdeel van Terwisscha en Wagenaar.
info@schrijfburo.nl
Keizersgracht 1 kaart →
8911 KR Leeuwarden
058-215 97 91

Op 29 augustus hebben we afscheid moeten nemen van onze dierbare collega Joke Schaapman. Zoals het haar wens was en bij haar paste, zonder veel ruchtbaarheid en in besloten kring. Joke heeft in de ruim 25 jaar dat ze voor ons werkte bergen werk verzet. Vaak tot in de late uurtjes en voor een groot aantal opdrachtgevers, overwegend organisaties die onze wereld een stukje mooier kleuren en beter maken. We zullen haar ontzettend missen als fijne, integere en betrokken collega en zullen haar werk, indachtig haar gedachtengoed, binnen onze mogelijkheden voortzetten.

Mocht je vragen hebben of willen reageren dan staan we daar te allen tijde voor open.

Ben, Dave en Jos