onze websites: SCHRIJFBURO  |  PLANBURO  |  VORMBURO

Gene­ra­tie 2028

Tekstschrijven

 

LF2018, het jaar van cul­tu­re­le hoofd­stad Leeu­war­den-Fries­land, ligt ach­ter ons. Het was een suc­ces, maar niets meer of min­der dan een jubel­jaar op weg naar 2028. Nieu­we uit­da­gin­gen lig­gen in het ver­schiet, cul­tu­reel en maat­schap­pe­lijk. Gene­ra­tie 2028 bewaakt de leg­a­cy van LF2018 en zet aan tot nieu­we eve­ne­men­ten, ini­ti­a­tie­ven en tran­si­ties op de rou­te naar een brui­send, gezond en wel­va­rend Frys­lân in 2028.

Deel deze pagina
Schrijfburo is – net als Planburo en Vormburo – onderdeel van Terwisscha en Wagenaar.
info@schrijfburo.nl
Keizersgracht 1 kaart →
8911 KR Leeuwarden
058-215 97 91

Op 29 augustus hebben we afscheid moeten nemen van onze dierbare collega Joke Schaapman. Zoals het haar wens was en bij haar paste, zonder veel ruchtbaarheid en in besloten kring. Joke heeft in de ruim 25 jaar dat ze voor ons werkte bergen werk verzet. Vaak tot in de late uurtjes en voor een groot aantal opdrachtgevers, overwegend organisaties die onze wereld een stukje mooier kleuren en beter maken. We zullen haar ontzettend missen als fijne, integere en betrokken collega en zullen haar werk, indachtig haar gedachtengoed, binnen onze mogelijkheden voortzetten.

Mocht je vragen hebben of willen reageren dan staan we daar te allen tijde voor open.

Ben, Dave en Jos