Gene­ra­tie 2028

Tekstschrijven

 

LF2018, het jaar van cul­tu­re­le hoofd­stad Leeu­war­den-Fries­land, ligt ach­ter ons. Het was een suc­ces, maar niets meer of min­der dan een jubel­jaar op weg naar 2028. Nieu­we uit­da­gin­gen lig­gen in het ver­schiet, cul­tu­reel en maat­schap­pe­lijk. Gene­ra­tie 2028 bewaakt de leg­a­cy van LF2018 en zet aan tot nieu­we eve­ne­men­ten, ini­ti­a­tie­ven en tran­si­ties op de rou­te naar een brui­send, gezond en wel­va­rend Frys­lân in 2028.

Deel deze pagina
Schrijfburo is – net als Planburo en Vormburo – onderdeel van Terwisscha en Wagenaar.
info@schrijfburo.nl
Keizersgracht 1 kaart →
8911 KR Leeuwarden
058-215 97 91