Groe­ne kno­pen, rode draden

Concept en redactie

 

Ruim tach­tig nieu­we buurt­boom­gaar­den, dat was de oogst van vijf jaar Groe­ne kno­pen, Rode dra­den. Om de offi­ci­ë­le afslui­ting van dit suc­ces­vol­le pro­ject te vie­ren, orga­ni­seer­den de Land­schaps­be­heers­or­ga­ni­sa­ties in Gro­nin­genFries­land en Dren­the een prijs­vraag voor het leuk­ste idee voor een boom­gaard. De geno­mi­neer­den inter­view­den we voor een boek­je. Die ver­ha­len vul­den we aan met tips voor aan­plant en onder­houd, recep­ten, knut­se­li­dee­ën en natuur­lijk uit­leg over de waar­de van een boom­gaard voor de bio­di­ver­si­teit. Een leu­ke her­in­ne­ring aan het pro­ject dat de winst van groe­ne kno­pen en rode dra­den in beeld brengt.

Deel deze pagina
Schrijfburo is – net als Planburo en Vormburo – onderdeel van Terwisscha en Wagenaar.
info@schrijfburo.nl
Keizersgracht 1 kaart →
8911 KR Leeuwarden
058-215 97 91