onze websites: SCHRIJFBURO  |  PLANBURO  |  VORMBURO

Groe­ne kno­pen, rode draden

Concept en redactie

 

Ruim tach­tig nieu­we buurt­boom­gaar­den, dat was de oogst van vijf jaar Groe­ne kno­pen, Rode dra­den. Om de offi­ci­ë­le afslui­ting van dit suc­ces­vol­le pro­ject te vie­ren, orga­ni­seer­den de Land­schaps­be­heers­or­ga­ni­sa­ties in Gro­nin­genFries­land en Dren­the een prijs­vraag voor het leuk­ste idee voor een boom­gaard. De geno­mi­neer­den inter­view­den we voor een boek­je. Die ver­ha­len vul­den we aan met tips voor aan­plant en onder­houd, recep­ten, knut­se­li­dee­ën en natuur­lijk uit­leg over de waar­de van een boom­gaard voor de bio­di­ver­si­teit. Een leu­ke her­in­ne­ring aan het pro­ject dat de winst van groe­ne kno­pen en rode dra­den in beeld brengt.

Deel deze pagina
Schrijfburo is – net als Planburo en Vormburo – onderdeel van Terwisscha en Wagenaar.
info@schrijfburo.nl
Keizersgracht 1 kaart →
8911 KR Leeuwarden
058-215 97 91

Op 29 augustus hebben we afscheid moeten nemen van onze dierbare collega Joke Schaapman. Zoals het haar wens was en bij haar paste, zonder veel ruchtbaarheid en in besloten kring. Joke heeft in de ruim 25 jaar dat ze voor ons werkte bergen werk verzet. Vaak tot in de late uurtjes en voor een groot aantal opdrachtgevers, overwegend organisaties die onze wereld een stukje mooier kleuren en beter maken. We zullen haar ontzettend missen als fijne, integere en betrokken collega en zullen haar werk, indachtig haar gedachtengoed, binnen onze mogelijkheden voortzetten.

Mocht je vragen hebben of willen reageren dan staan we daar te allen tijde voor open.

Ben, Dave en Jos