Gro­nin­ger Bomenwacht

Tekstproductie (zowel on- en offline), website, brochures en nieuwsbrieven

 

De Stich­ting Gro­nin­ger Bomen­wacht zet zich in voor een geza­men­lij­ke effi­ci­ën­te en effec­tie­ve bestrij­ding en beheer­sing van boom­ziek­ten en ‑pla­gen. En wij zet­ten ons in om de stich­ting te voor­zien van onli­ne en offli­ne mid­de­len en con­tent, zodat ze kan laten zien wat ze doet en waar­om. Zo maak­ten we onder ande­re een web­si­te, bro­chu­re en digi­ta­le nieuws­brie­ven. Natuur­lijk incul­sief con­tent. Ze maken in éen oog­op­slag dui­de­lijk hoe de Stich­ting werkt aan gezon­de bomen in een groe­ne provincie.

Deel deze pagina
Schrijfburo is – net als Planburo en Vormburo – onderdeel van Terwisscha en Wagenaar.
info@schrijfburo.nl
Keizersgracht 1 kaart →
8911 KR Leeuwarden
058-215 97 91