onze websites: SCHRIJFBURO  |  PLANBURO  |  VORMBURO

Gro­nin­ger Bomenwacht

Tekstproductie (zowel on- en offline), website, brochures en nieuwsbrieven

 

De Stich­ting Gro­nin­ger Bomen­wacht zet zich in voor een geza­men­lij­ke effi­ci­ën­te en effec­tie­ve bestrij­ding en beheer­sing van boom­ziek­ten en ‑pla­gen. En wij zet­ten ons in om de stich­ting te voor­zien van onli­ne en offli­ne mid­de­len en con­tent, zodat ze kan laten zien wat ze doet en waar­om. Zo maak­ten we onder ande­re een web­si­te, bro­chu­re en digi­ta­le nieuws­brie­ven. Natuur­lijk incul­sief con­tent. Ze maken in éen oog­op­slag dui­de­lijk hoe de Stich­ting werkt aan gezon­de bomen in een groe­ne provincie.

Deel deze pagina
Schrijfburo is – net als Planburo en Vormburo – onderdeel van Terwisscha en Wagenaar.
info@schrijfburo.nl
Keizersgracht 1 kaart →
8911 KR Leeuwarden
058-215 97 91

Op 29 augustus hebben we afscheid moeten nemen van onze dierbare collega Joke Schaapman. Zoals het haar wens was en bij haar paste, zonder veel ruchtbaarheid en in besloten kring. Joke heeft in de ruim 25 jaar dat ze voor ons werkte bergen werk verzet. Vaak tot in de late uurtjes en voor een groot aantal opdrachtgevers, overwegend organisaties die onze wereld een stukje mooier kleuren en beter maken. We zullen haar ontzettend missen als fijne, integere en betrokken collega en zullen haar werk, indachtig haar gedachtengoed, binnen onze mogelijkheden voortzetten.

Mocht je vragen hebben of willen reageren dan staan we daar te allen tijde voor open.

Ben, Dave en Jos