Info­blad Wet­ters­kip Fryslân

Redactie en coördinatie

 

Voor Wet­ters­kip Frys­lân ver­zor­gen wij sinds 2014, twee keer per jaar, de redac­tie van Info­blad Agra­ri­ërs. Hier­in wor­den de boe­ren onder ande­re bij­ge­praat over recen­te wet- en regel­ge­ving, de pro­jec­ten van het water­schap, de gevol­gen van kli­maat­ver­an­de­ring en het belang van vol­doen­de schoon water voor iedereen.

Deel deze pagina
Schrijfburo is – net als Planburo en Vormburo – onderdeel van Terwisscha en Wagenaar.
info@schrijfburo.nl
Keizersgracht 1 kaart →
8911 KR Leeuwarden
058-215 97 91