onze websites: SCHRIJFBURO  |  PLANBURO  |  VORMBURO

Info­blad Wet­ters­kip Fryslân

Redactie en coördinatie

 

Voor Wet­ters­kip Frys­lân ver­zor­gen wij sinds 2014, twee keer per jaar, de redac­tie van Info­blad Agra­ri­ërs. Hier­in wor­den de boe­ren onder ande­re bij­ge­praat over recen­te wet- en regel­ge­ving, de pro­jec­ten van het water­schap, de gevol­gen van kli­maat­ver­an­de­ring en het belang van vol­doen­de schoon water voor iedereen.

Deel deze pagina
Schrijfburo is – net als Planburo en Vormburo – onderdeel van Terwisscha en Wagenaar.
info@schrijfburo.nl
Keizersgracht 1 kaart →
8911 KR Leeuwarden
058-215 97 91

Op 29 augustus hebben we afscheid moeten nemen van onze dierbare collega Joke Schaapman. Zoals het haar wens was en bij haar paste, zonder veel ruchtbaarheid en in besloten kring. Joke heeft in de ruim 25 jaar dat ze voor ons werkte bergen werk verzet. Vaak tot in de late uurtjes en voor een groot aantal opdrachtgevers, overwegend organisaties die onze wereld een stukje mooier kleuren en beter maken. We zullen haar ontzettend missen als fijne, integere en betrokken collega en zullen haar werk, indachtig haar gedachtengoed, binnen onze mogelijkheden voortzetten.

Mocht je vragen hebben of willen reageren dan staan we daar te allen tijde voor open.

Ben, Dave en Jos