onze websites: SCHRIJFBURO  |  PLANBURO  |  VORMBURO

Infra-Info

Redactie en coördinatie

 

De pro­vin­cie Frys­lân tim­mert flink aan de weg. Let­ter­lijk. Tal van com­plexe infra­pro­jec­ten krij­gen hun beslag, waar­on­der de Haak om Leeu­war­den en De Cen­tra­le As. En de groe­ne omge­ving? Die wordt vaak met een ‘plus‘ ach­ter­ge­la­ten, weten we uit eer­ste hand. We ver­zorg­den de redac­tie van de kwar­tal­uit­ga­ve Infra-Info waar­mee Sta­ten­le­den en ande­re nieuws­gie­ri­gen de stand van zaken vol­gen. Zowel kort in print als uit­ge­brei­der en meer beel­dend online.

Deel deze pagina
Schrijfburo is – net als Planburo en Vormburo – onderdeel van Terwisscha en Wagenaar.
info@schrijfburo.nl
Keizersgracht 1 kaart →
8911 KR Leeuwarden
058-215 97 91

Op 29 augustus hebben we afscheid moeten nemen van onze dierbare collega Joke Schaapman. Zoals het haar wens was en bij haar paste, zonder veel ruchtbaarheid en in besloten kring. Joke heeft in de ruim 25 jaar dat ze voor ons werkte bergen werk verzet. Vaak tot in de late uurtjes en voor een groot aantal opdrachtgevers, overwegend organisaties die onze wereld een stukje mooier kleuren en beter maken. We zullen haar ontzettend missen als fijne, integere en betrokken collega en zullen haar werk, indachtig haar gedachtengoed, binnen onze mogelijkheden voortzetten.

Mocht je vragen hebben of willen reageren dan staan we daar te allen tijde voor open.

Ben, Dave en Jos