Insights Gro­nin­gen Seaports

Havenbedrijf met duidelijke visie

Redactie en coördinatie

 

Voor deze Insights van Goo­Me­dia doken we in ver­le­den en toe­komst van Gro­nin­gen Seaports. Zoals te doen gebrui­ke­lijk bij de Insights, schre­ven we niet alleen het por­tret van het haven­be­drijf. We ver­zorg­den ook de arti­ke­len over ont­wik­ke­lin­gen, trends en inno­va­ties in de bran­ches en sec­to­ren waar­in Gro­nin­gen Seaports actief is. Het haven­be­drijf heeft een dui­de­lij­ke visie: eco­no­mi­sche groei = groen. Rond zo’n visie vul­len wij graag een magazine!

Deel deze pagina
Schrijfburo is – net als Planburo en Vormburo – onderdeel van Terwisscha en Wagenaar.
info@schrijfburo.nl
Keizersgracht 1 kaart →
8911 KR Leeuwarden
058-215 97 91