Insights: Wild­lands Adven­tu­re Zoo

Special over Dierenpark Emmen

Redactie en coördinatie

 

Die­ren­park Emmen wordt Wild­lands Adven­tu­re Zoo. Niet alleen de naam ver­an­dert, maar ook het con­cept. We moch­ten als een van de eer­sten ken­nis­ma­ken met het die­ren­park nieu­we stijl.

Deel deze pagina
Schrijfburo is – net als Planburo en Vormburo – onderdeel van Terwisscha en Wagenaar.
info@schrijfburo.nl
Keizersgracht 1 kaart →
8911 KR Leeuwarden
058-215 97 91