It Frys­ke Gea Jaar­over­zicht 2015

Concept, redactie, productie website en A3-flyer

 

Net als afge­lo­pen jaren ver­zorg­den we de redac­tie van het jaar­ver­slag van natuur­be­heer­der It Frys­ke Gea. Anders dan ande­re keren, maak­ten we in 2016 in eigen beheer een digi­ta­le uit­ga­ve. Met per the­ma een samen­vat­ting van de gebeur­te­nis­sen én de hoog­te­pun­ten uit­ge­licht. De ene keer in de vorm van een inter­view, de ande­re keer via een film­pje, bla­der­ba­re bro­chu­re of foto­col­la­ge. Zo vin­gen we de even diver­se als aan­trek­ke­lij­ke Frie­se natuur niet alleen in tekst, maar voor­al in beel­den. Een mooie opdracht, ook van­we­ge de  pret­ti­ge samenwerking.

Deel deze pagina
Schrijfburo is – net als Planburo en Vormburo – onderdeel van Terwisscha en Wagenaar.
info@schrijfburo.nl
Keizersgracht 1 kaart →
8911 KR Leeuwarden
058-215 97 91