onze websites: SCHRIJFBURO  |  PLANBURO  |  VORMBURO

It Frys­ke Gea Jaar­over­zicht 2015

Concept, redactie, productie website en A3-flyer

 

Net als afge­lo­pen jaren ver­zorg­den we de redac­tie van het jaar­ver­slag van natuur­be­heer­der It Frys­ke Gea. Anders dan ande­re keren, maak­ten we in 2016 in eigen beheer een digi­ta­le uit­ga­ve. Met per the­ma een samen­vat­ting van de gebeur­te­nis­sen én de hoog­te­pun­ten uit­ge­licht. De ene keer in de vorm van een inter­view, de ande­re keer via een film­pje, bla­der­ba­re bro­chu­re of foto­col­la­ge. Zo vin­gen we de even diver­se als aan­trek­ke­lij­ke Frie­se natuur niet alleen in tekst, maar voor­al in beel­den. Een mooie opdracht, ook van­we­ge de  pret­ti­ge samenwerking.

Deel deze pagina
Schrijfburo is – net als Planburo en Vormburo – onderdeel van Terwisscha en Wagenaar.
info@schrijfburo.nl
Keizersgracht 1 kaart →
8911 KR Leeuwarden
058-215 97 91

Op 29 augustus hebben we afscheid moeten nemen van onze dierbare collega Joke Schaapman. Zoals het haar wens was en bij haar paste, zonder veel ruchtbaarheid en in besloten kring. Joke heeft in de ruim 25 jaar dat ze voor ons werkte bergen werk verzet. Vaak tot in de late uurtjes en voor een groot aantal opdrachtgevers, overwegend organisaties die onze wereld een stukje mooier kleuren en beter maken. We zullen haar ontzettend missen als fijne, integere en betrokken collega en zullen haar werk, indachtig haar gedachtengoed, binnen onze mogelijkheden voortzetten.

Mocht je vragen hebben of willen reageren dan staan we daar te allen tijde voor open.

Ben, Dave en Jos