onze websites: SCHRIJFBURO  |  PLANBURO  |  VORMBURO

Jaar­edi­tie Tjallingahiem

redactie en coördinatie

 

April 2012 was de jaar­krant van Tjal­ling­ahiem over 2011 klaar. U leest het goed, geen maga­zi­ne zoals wij dat eer­der maak­ten, maar een krant. Een tab­loid vol éch­te ver­ha­len, dat leest u niet vaak. Samen­ko­mend in het the­ma ‘Talent zien’. Jon­ge­ren met een ver­stan­de­lij­ke beper­king of gedrags­pro­ble­men ver­tel­len hoe zij zich­zelf ont­dek­ten en naar hun toe­komst kij­ken. Uit­groei­en tot zelf­be­wus­te jon­ge­da­me, eigen boon­tjes leren dop­pen, aan het werk gaan met ware hel­den; een greep uit wat ze alle­maal bereikt heb­ben met hun talent. Want talent heeft ieder­een. Ook de mede­wer­kers van Tjal­ling­ahiem. Om open te staan voor ver­an­de­ring en ver­nieu­wing bij­voor­beeld. En om in kan­sen te den­ken. Lees alle intri­ge­ren­de ver­ha­len in deze jaareditie.

Deel deze pagina
Schrijfburo is – net als Planburo en Vormburo – onderdeel van Terwisscha en Wagenaar.
info@schrijfburo.nl
Keizersgracht 1 kaart →
8911 KR Leeuwarden
058-215 97 91

Op 29 augustus hebben we afscheid moeten nemen van onze dierbare collega Joke Schaapman. Zoals het haar wens was en bij haar paste, zonder veel ruchtbaarheid en in besloten kring. Joke heeft in de ruim 25 jaar dat ze voor ons werkte bergen werk verzet. Vaak tot in de late uurtjes en voor een groot aantal opdrachtgevers, overwegend organisaties die onze wereld een stukje mooier kleuren en beter maken. We zullen haar ontzettend missen als fijne, integere en betrokken collega en zullen haar werk, indachtig haar gedachtengoed, binnen onze mogelijkheden voortzetten.

Mocht je vragen hebben of willen reageren dan staan we daar te allen tijde voor open.

Ben, Dave en Jos