Jaar­edi­tie Tjallingahiem

redactie en coördinatie

 

April 2012 was de jaar­krant van Tjal­ling­ahiem over 2011 klaar. U leest het goed, geen maga­zi­ne zoals wij dat eer­der maak­ten, maar een krant. Een tab­loid vol éch­te ver­ha­len, dat leest u niet vaak. Samen­ko­mend in het the­ma ‘Talent zien’. Jon­ge­ren met een ver­stan­de­lij­ke beper­king of gedrags­pro­ble­men ver­tel­len hoe zij zich­zelf ont­dek­ten en naar hun toe­komst kij­ken. Uit­groei­en tot zelf­be­wus­te jon­ge­da­me, eigen boon­tjes leren dop­pen, aan het werk gaan met ware hel­den; een greep uit wat ze alle­maal bereikt heb­ben met hun talent. Want talent heeft ieder­een. Ook de mede­wer­kers van Tjal­ling­ahiem. Om open te staan voor ver­an­de­ring en ver­nieu­wing bij­voor­beeld. En om in kan­sen te den­ken. Lees alle intri­ge­ren­de ver­ha­len in deze jaareditie.

Deel deze pagina
Schrijfburo is – net als Planburo en Vormburo – onderdeel van Terwisscha en Wagenaar.
info@schrijfburo.nl
Keizersgracht 1 kaart →
8911 KR Leeuwarden
058-215 97 91