Jaar­ver­slag Iepen­wacht Fryslân

Redactie en vormgeving

 

Terug­blik op de acti­vi­tei­ten van Iepen­wacht Frys­lân in 2016. De iep­ziek­te is onder con­tro­le. Nieu­we acti­vi­tei­ten lig­gen in het ver­schiet. Wij namen de redac­tie en vorm­ge­ving van deze uit­ga­ve voor onze rekening.

Deel deze pagina
Schrijfburo is – net als Planburo en Vormburo – onderdeel van Terwisscha en Wagenaar.
info@schrijfburo.nl
Keizersgracht 1 kaart →
8911 KR Leeuwarden
058-215 97 91