Jaar­ver­slag It Frys­ke Gea

Concept, redactie, vormgeving en productie

 

Voor It Frys­ke Gea vat­ten we het jaar 2016 samen in een Onli­ne Maga­zi­ne. Met bij elk the­ma een aan­tal hoog­te­pun­ten. Op deze manier vin­gen we de zo diver­se en aan­trek­ke­lij­ke Frie­se natuur niet alleen in woord, maar ook beeld. Het digi­ta­le ver­slag vul­den we aan met een pos­ter op A3-formaat.

Deel deze pagina
Schrijfburo is – net als Planburo en Vormburo – onderdeel van Terwisscha en Wagenaar.
info@schrijfburo.nl
Keizersgracht 1 kaart →
8911 KR Leeuwarden
058-215 97 91