onze websites: SCHRIJFBURO  |  PLANBURO  |  VORMBURO

Jaar­ver­slag It Frys­ke Gea

Concept, redactie, vormgeving en productie

 

Ook het afge­lo­pen jaar moch­ten we ver­slaan voor natuur­be­scher­mings­ver­e­ni­ging It Frys­ke Gea. In de eer­ste plaats digi­taal, maar met een papie­ren com­po­nent; een opvouw­ba­re A3-pos­ter met daar­op de hoog­te­pun­ten van het betref­fen­de jaar. Een mooie en han­di­ge manier om belang­rij­ke gebeur­te­nis­sen uit te lich­ten. Gelar­deerd met prach­ti­ge foto’s, gemaakt door mede­wer­kers en vrij­wil­li­gers van de orga­ni­sa­tie zelf. Zo vin­gen we de zo diver­se en aan­trek­ke­lij­ke Frie­se natuur niet alleen in tekst, maar ook in beelden.

Deel deze pagina
Schrijfburo is – net als Planburo en Vormburo – onderdeel van Terwisscha en Wagenaar.
info@schrijfburo.nl
Keizersgracht 1 kaart →
8911 KR Leeuwarden
058-215 97 91

Op 29 augustus hebben we afscheid moeten nemen van onze dierbare collega Joke Schaapman. Zoals het haar wens was en bij haar paste, zonder veel ruchtbaarheid en in besloten kring. Joke heeft in de ruim 25 jaar dat ze voor ons werkte bergen werk verzet. Vaak tot in de late uurtjes en voor een groot aantal opdrachtgevers, overwegend organisaties die onze wereld een stukje mooier kleuren en beter maken. We zullen haar ontzettend missen als fijne, integere en betrokken collega en zullen haar werk, indachtig haar gedachtengoed, binnen onze mogelijkheden voortzetten.

Mocht je vragen hebben of willen reageren dan staan we daar te allen tijde voor open.

Ben, Dave en Jos