Jaar­ver­slag Kening fan ‘e Greide

Een bijzonder project verdient aandacht

Redactie

 

Bur­ger­ini­ti­a­tief Kening fan ‘e Grei­de komt op voor de wei­de­vo­gel als sym­bool voor de ach­ter­uit­gang van bio­di­ver­si­teit en een levend land­schap. We deden ver­slag van het afge­lo­pen jaar dat opnieuw bol stond van de acti­vi­tei­ten. Een dank­ba­re klus.

Deel deze pagina
Schrijfburo is – net als Planburo en Vormburo – onderdeel van Terwisscha en Wagenaar.
info@schrijfburo.nl
Keizersgracht 1 kaart →
8911 KR Leeuwarden
058-215 97 91