onze websites: SCHRIJFBURO  |  PLANBURO  |  VORMBURO

Jaar­ver­slag Kening fan ‘e Greide

Een bijzonder project verdient aandacht

Redactie

 

Bur­ger­ini­ti­a­tief Kening fan ‘e Grei­de komt op voor de wei­de­vo­gel als sym­bool voor de ach­ter­uit­gang van bio­di­ver­si­teit en een levend land­schap. We deden ver­slag van het afge­lo­pen jaar dat opnieuw bol stond van de acti­vi­tei­ten. Een dank­ba­re klus.

Deel deze pagina
Schrijfburo is – net als Planburo en Vormburo – onderdeel van Terwisscha en Wagenaar.
info@schrijfburo.nl
Keizersgracht 1 kaart →
8911 KR Leeuwarden
058-215 97 91

Op 29 augustus hebben we afscheid moeten nemen van onze dierbare collega Joke Schaapman. Zoals het haar wens was en bij haar paste, zonder veel ruchtbaarheid en in besloten kring. Joke heeft in de ruim 25 jaar dat ze voor ons werkte bergen werk verzet. Vaak tot in de late uurtjes en voor een groot aantal opdrachtgevers, overwegend organisaties die onze wereld een stukje mooier kleuren en beter maken. We zullen haar ontzettend missen als fijne, integere en betrokken collega en zullen haar werk, indachtig haar gedachtengoed, binnen onze mogelijkheden voortzetten.

Mocht je vragen hebben of willen reageren dan staan we daar te allen tijde voor open.

Ben, Dave en Jos