onze websites: SCHRIJFBURO  |  PLANBURO  |  VORMBURO

Jaar­ver­slag Merk Fryslân

Een bijzonder jaar in vogelvlucht

Concept, redactie en productie

 

Het was een bewo­gen (corona)jaar voor zowel de toe­ris­ti­sche sec­tor als Merk Frys­lân. De sec­tor werd hard getrof­fen en ook bij de mar­ke­ting­or­ga­ni­sa­tie moest het roer om. De loka­le bevol­king en Neder­land­se toe­rist kwam meer cen­traal te staan in de markt­be­wer­king. Niet zon­der resul­taat bleek eind 2020. Fries­land trok rela­tief meer gas­ten en bezoe­kers dan ande­re Neder­land­se pro­vin­cies. We ver­zorg­den hier­voor zowel de eind­ver­ant­woor­ding rich­ting de pro­vin­cie, als het digi­ta­le publie­ke jaarverslag.

Deel deze pagina
Schrijfburo is – net als Planburo en Vormburo – onderdeel van Terwisscha en Wagenaar.
info@schrijfburo.nl
Keizersgracht 1 kaart →
8911 KR Leeuwarden
058-215 97 91

Op 29 augustus hebben we afscheid moeten nemen van onze dierbare collega Joke Schaapman. Zoals het haar wens was en bij haar paste, zonder veel ruchtbaarheid en in besloten kring. Joke heeft in de ruim 25 jaar dat ze voor ons werkte bergen werk verzet. Vaak tot in de late uurtjes en voor een groot aantal opdrachtgevers, overwegend organisaties die onze wereld een stukje mooier kleuren en beter maken. We zullen haar ontzettend missen als fijne, integere en betrokken collega en zullen haar werk, indachtig haar gedachtengoed, binnen onze mogelijkheden voortzetten.

Mocht je vragen hebben of willen reageren dan staan we daar te allen tijde voor open.

Ben, Dave en Jos