Jaar­ver­slag Merk Fryslân

Een bijzonder jaar in vogelvlucht

Concept, redactie en productie

 

Het was een bewo­gen (corona)jaar voor zowel de toe­ris­ti­sche sec­tor als Merk Frys­lân. De sec­tor werd hard getrof­fen en ook bij de mar­ke­ting­or­ga­ni­sa­tie moest het roer om. De loka­le bevol­king en Neder­land­se toe­rist kwam meer cen­traal te staan in de markt­be­wer­king. Niet zon­der resul­taat bleek eind 2020. Fries­land trok rela­tief meer gas­ten en bezoe­kers dan ande­re Neder­land­se pro­vin­cies. We ver­zorg­den hier­voor zowel de eind­ver­ant­woor­ding rich­ting de pro­vin­cie, als het digi­ta­le publie­ke jaarverslag.

Deel deze pagina
Schrijfburo is – net als Planburo en Vormburo – onderdeel van Terwisscha en Wagenaar.
info@schrijfburo.nl
Keizersgracht 1 kaart →
8911 KR Leeuwarden
058-215 97 91