100 jaar Wetterwille

Concept, (eind)redactie en vormgeving

 

Leeu­war­der Roei­ver­e­ni­ging Wet­ter­wil­le bestaat een eeuw. Dat ver­dient een boek. Wij waren ver­ant­woor­de­lijk voor con­cept, redac­tie en vorm­ge­ving. Een flin­ke klus, maar de moei­te waard!

Deel deze pagina
Schrijfburo is – net als Planburo en Vormburo – onderdeel van Terwisscha en Wagenaar.
info@schrijfburo.nl
Keizersgracht 1 kaart →
8911 KR Leeuwarden
058-215 97 91