onze websites: SCHRIJFBURO  |  PLANBURO  |  VORMBURO

Jubi­le­um­ma­ga­zi­ne It Frys­ke Gea

Alweer 90 jaar natuurbescherming in Friesland

Redactie en schrijven

 

It Frys­ke Gea bestaat alweer 90 jaar! Dat ver­dient natuur­lijk een jubi­le­um­ma­ga­zi­ne, dat onlangs naar alle leden van de ver­e­ni­ging werd gestuurd. Daar­naast kre­gen lezer van de Leeu­war­der Cou­rant en het Friesch Dag­blad het blad op de mat.
 
Wij namen een paar inter­views voor onze reke­ning en hiel­pen mee de redactie.
Deel deze pagina
Schrijfburo is – net als Planburo en Vormburo – onderdeel van Terwisscha en Wagenaar.
info@schrijfburo.nl
Keizersgracht 1 kaart →
8911 KR Leeuwarden
058-215 97 91

Op 29 augustus hebben we afscheid moeten nemen van onze dierbare collega Joke Schaapman. Zoals het haar wens was en bij haar paste, zonder veel ruchtbaarheid en in besloten kring. Joke heeft in de ruim 25 jaar dat ze voor ons werkte bergen werk verzet. Vaak tot in de late uurtjes en voor een groot aantal opdrachtgevers, overwegend organisaties die onze wereld een stukje mooier kleuren en beter maken. We zullen haar ontzettend missen als fijne, integere en betrokken collega en zullen haar werk, indachtig haar gedachtengoed, binnen onze mogelijkheden voortzetten.

Mocht je vragen hebben of willen reageren dan staan we daar te allen tijde voor open.

Ben, Dave en Jos