Jubi­le­um­ma­ga­zi­ne It Frys­ke Gea

Alweer 90 jaar natuurbescherming in Friesland

Redactie en schrijven

 

It Frys­ke Gea bestaat alweer 90 jaar! Dat ver­dient natuur­lijk een jubi­le­um­ma­ga­zi­ne, dat onlangs naar alle leden van de ver­e­ni­ging werd gestuurd. Daar­naast kre­gen lezer van de Leeu­war­der Cou­rant en het Friesch Dag­blad het blad op de mat.
 
Wij namen een paar inter­views voor onze reke­ning en hiel­pen mee de redactie.
Deel deze pagina
Schrijfburo is – net als Planburo en Vormburo – onderdeel van Terwisscha en Wagenaar.
info@schrijfburo.nl
Keizersgracht 1 kaart →
8911 KR Leeuwarden
058-215 97 91