onze websites: SCHRIJFBURO  |  PLANBURO  |  VORMBURO

Kening fan ‘e Greide

 

Wat is Neder­land zon­der haar wei­de­vo­gel­land­schap? Wat is een len­te zon­der haar typi­sche gelui­den, geu­ren en kleu­ren? Wat is een wei­de zon­der koei­en, bloe­men, krui­den, insec­ten en vogels? Het unie­ke, bio­di­ver­se wei­de­land­schap dreigt te ver­dwij­nen. Bur­ger­ini­ti­a­tief Kening fan ‘e Grei­de pro­beert al enke­le jaren op vele manie­ren het tijd te keren.

Wij droe­gen ons steen­tje bij door de soci­al media en de web­si­te bij te hou­den. Een mooie com­bi­na­tie tus­sen inhoud, vorm­ge­ving en tekst. Door deze mul­ti­me­di­a­le bena­de­ring zorg­den we voor veel inter­ac­ti­vi­teit en enor­me groei op de soci­al media.

Deel deze pagina
Schrijfburo is – net als Planburo en Vormburo – onderdeel van Terwisscha en Wagenaar.
info@schrijfburo.nl
Keizersgracht 1 kaart →
8911 KR Leeuwarden
058-215 97 91

Op 29 augustus hebben we afscheid moeten nemen van onze dierbare collega Joke Schaapman. Zoals het haar wens was en bij haar paste, zonder veel ruchtbaarheid en in besloten kring. Joke heeft in de ruim 25 jaar dat ze voor ons werkte bergen werk verzet. Vaak tot in de late uurtjes en voor een groot aantal opdrachtgevers, overwegend organisaties die onze wereld een stukje mooier kleuren en beter maken. We zullen haar ontzettend missen als fijne, integere en betrokken collega en zullen haar werk, indachtig haar gedachtengoed, binnen onze mogelijkheden voortzetten.

Mocht je vragen hebben of willen reageren dan staan we daar te allen tijde voor open.

Ben, Dave en Jos