onze websites: SCHRIJFBURO  |  PLANBURO  |  VORMBURO

Lau­wers­land: jubi­le­um voor een regio

Tekstschrijven

 

In 2009 was het veer­tig jaar gele­den dat de Lau­wers­zee werd afge­slo­ten. Reden voor de Stich­ting TOOL (Toe­ris­tisch Onder­ne­mers Over­leg Lau­wers­land) om een boek te laten maken. Eind­re­dac­teur Patri­cia Boi­ten van Eigen Com­mu­ni­ca­tie­werk vroeg ons de hoofd­stuk­ken over natuur en vis­se­rij te schrij­ven. Dat deden we met veel ple­zier. Het boek beschrijft het Lau­wers­land van­uit ver­schil­len­de invals­hoe­ken, maar steeds van­uit een­zelf­de nieuws­gie­rig­heid; naar de geschie­de­nis, de ver­an­de­rin­gen door de vor­ming van het Lau­wersmeer en de kan­sen voor de toe­komst. Op de kop af tien jaar later moch­ten we live ver­slag doen van het sym­po­si­um vijf­tig jaar Lau­wersmeer. De tijd staat niet stil.

Deel deze pagina
Schrijfburo is – net als Planburo en Vormburo – onderdeel van Terwisscha en Wagenaar.
info@schrijfburo.nl
Keizersgracht 1 kaart →
8911 KR Leeuwarden
058-215 97 91

Op 29 augustus hebben we afscheid moeten nemen van onze dierbare collega Joke Schaapman. Zoals het haar wens was en bij haar paste, zonder veel ruchtbaarheid en in besloten kring. Joke heeft in de ruim 25 jaar dat ze voor ons werkte bergen werk verzet. Vaak tot in de late uurtjes en voor een groot aantal opdrachtgevers, overwegend organisaties die onze wereld een stukje mooier kleuren en beter maken. We zullen haar ontzettend missen als fijne, integere en betrokken collega en zullen haar werk, indachtig haar gedachtengoed, binnen onze mogelijkheden voortzetten.

Mocht je vragen hebben of willen reageren dan staan we daar te allen tijde voor open.

Ben, Dave en Jos