onze websites: SCHRIJFBURO  |  PLANBURO  |  VORMBURO

Leden­ma­ga­zi­ne It Frys­ke Gea

Herfst in Friesland

Redactie en projectcoördinatie

 

Elk kwar­taal ont­van­gen leden van It Frys­ke Gea een maga­zi­ne. Hier­in nieuws over de ver­e­ni­ging, acti­vi­tei­ten, excur­sies en weet­jes uit de natuur. Spe­ci­aal voor de jeugd wordt de ‘Kids-Gea!’ bij­ge­voegd met leu­ke wetens­waar­dig­he­den, natuur­op­drach­ten en jeug­dac­ti­vi­tei­ten. Wij ver­zorg­den de redac­tie en coör­di­na­tie voor de herfsteditie.

Deel deze pagina
Schrijfburo is – net als Planburo en Vormburo – onderdeel van Terwisscha en Wagenaar.
info@schrijfburo.nl
Keizersgracht 1 kaart →
8911 KR Leeuwarden
058-215 97 91

Op 29 augustus hebben we afscheid moeten nemen van onze dierbare collega Joke Schaapman. Zoals het haar wens was en bij haar paste, zonder veel ruchtbaarheid en in besloten kring. Joke heeft in de ruim 25 jaar dat ze voor ons werkte bergen werk verzet. Vaak tot in de late uurtjes en voor een groot aantal opdrachtgevers, overwegend organisaties die onze wereld een stukje mooier kleuren en beter maken. We zullen haar ontzettend missen als fijne, integere en betrokken collega en zullen haar werk, indachtig haar gedachtengoed, binnen onze mogelijkheden voortzetten.

Mocht je vragen hebben of willen reageren dan staan we daar te allen tijde voor open.

Ben, Dave en Jos