Leden­ma­ga­zi­ne It Frys­ke Gea

Herfst in Friesland

Redactie en projectcoördinatie

 

Elk kwar­taal ont­van­gen leden van It Frys­ke Gea een maga­zi­ne. Hier­in nieuws over de ver­e­ni­ging, acti­vi­tei­ten, excur­sies en weet­jes uit de natuur. Spe­ci­aal voor de jeugd wordt de ‘Kids-Gea!’ bij­ge­voegd met leu­ke wetens­waar­dig­he­den, natuur­op­drach­ten en jeug­dac­ti­vi­tei­ten. Wij ver­zorg­den de redac­tie en coör­di­na­tie voor de herfsteditie.

Deel deze pagina
Schrijfburo is – net als Planburo en Vormburo – onderdeel van Terwisscha en Wagenaar.
info@schrijfburo.nl
Keizersgracht 1 kaart →
8911 KR Leeuwarden
058-215 97 91