onze websites: SCHRIJFBURO  |  PLANBURO  |  VORMBURO

Leeu­war­den Vrij-Baan

Redactie en coördinatie

 

Tus­sen 2010 en 2016 is er voor zo’n euro 750 mil­joen geïn­ves­teerd in de bereik­baar­heid van Leeu­war­den. Zowel over de weg, het spoor als in de vorm van nieu­we fiets­pa­den en een enke­le vaar­rou­te. In opdracht van de Pro­vin­cie Frys­lân, Rijks­wa­ter­staat en de gemeen­te Leeu­war­den, vin­gen we samen met BWH Ont­wer­pers  de tal­rij­ke afge­ron­de infra­pro­jec­ten in tekst en beeld. Het resul­taat, een even fraai als vuist­dik her­in­ne­rings­boek, werd 5 okto­ber 2016 gepre­sen­teerd op een feest­je voor de vele direct betrokkenen.

Deel deze pagina
Schrijfburo is – net als Planburo en Vormburo – onderdeel van Terwisscha en Wagenaar.
info@schrijfburo.nl
Keizersgracht 1 kaart →
8911 KR Leeuwarden
058-215 97 91

Op 29 augustus hebben we afscheid moeten nemen van onze dierbare collega Joke Schaapman. Zoals het haar wens was en bij haar paste, zonder veel ruchtbaarheid en in besloten kring. Joke heeft in de ruim 25 jaar dat ze voor ons werkte bergen werk verzet. Vaak tot in de late uurtjes en voor een groot aantal opdrachtgevers, overwegend organisaties die onze wereld een stukje mooier kleuren en beter maken. We zullen haar ontzettend missen als fijne, integere en betrokken collega en zullen haar werk, indachtig haar gedachtengoed, binnen onze mogelijkheden voortzetten.

Mocht je vragen hebben of willen reageren dan staan we daar te allen tijde voor open.

Ben, Dave en Jos