Leeu­war­den Vrij-Baan

Redactie en coördinatie

 

Tus­sen 2010 en 2016 is er voor zo’n euro 750 mil­joen geïn­ves­teerd in de bereik­baar­heid van Leeu­war­den. Zowel over de weg, het spoor als in de vorm van nieu­we fiets­pa­den en een enke­le vaar­rou­te. In opdracht van de Pro­vin­cie Frys­lân, Rijks­wa­ter­staat en de gemeen­te Leeu­war­den, vin­gen we samen met BWH Ont­wer­pers  de tal­rij­ke afge­ron­de infra­pro­jec­ten in tekst en beeld. Het resul­taat, een even fraai als vuist­dik her­in­ne­rings­boek, werd 5 okto­ber 2016 gepre­sen­teerd op een feest­je voor de vele direct betrokkenen.

Deel deze pagina
Schrijfburo is – net als Planburo en Vormburo – onderdeel van Terwisscha en Wagenaar.
info@schrijfburo.nl
Keizersgracht 1 kaart →
8911 KR Leeuwarden
058-215 97 91