onze websites: SCHRIJFBURO  |  PLANBURO  |  VORMBURO

Maat­werk in mensenwerk

Concept, redactie en vormgeving

 

In 2016 werd WSD Fries­land bena­derd door de gemeen­ten Tyt­sjerk­ster­a­diel en Acht­kars­pe­len. De vraag: hoe kun­nen we onze inwo­ners beter en vaker zorg op maat leve­ren? Twee stu­den­ten van de NHL gin­gen in gesprek met betrok­ken inwo­ners, hulp­ver­le­ners en amb­te­na­ren. De resul­ta­ten van het onder­zoek wer­den samen­ge­bracht in een inspi­re­rend wit­boek. Wij namen con­cept, redac­tie en vorm­ge­ving voor onze rekening.

Deel deze pagina
Schrijfburo is – net als Planburo en Vormburo – onderdeel van Terwisscha en Wagenaar.
info@schrijfburo.nl
Keizersgracht 1 kaart →
8911 KR Leeuwarden
058-215 97 91

Op 29 augustus hebben we afscheid moeten nemen van onze dierbare collega Joke Schaapman. Zoals het haar wens was en bij haar paste, zonder veel ruchtbaarheid en in besloten kring. Joke heeft in de ruim 25 jaar dat ze voor ons werkte bergen werk verzet. Vaak tot in de late uurtjes en voor een groot aantal opdrachtgevers, overwegend organisaties die onze wereld een stukje mooier kleuren en beter maken. We zullen haar ontzettend missen als fijne, integere en betrokken collega en zullen haar werk, indachtig haar gedachtengoed, binnen onze mogelijkheden voortzetten.

Mocht je vragen hebben of willen reageren dan staan we daar te allen tijde voor open.

Ben, Dave en Jos