Maga­zi­ne Iepen­wacht Fryslân

Bomen over Fryslân

Redactie, interviews

 

Het nieuw­ste maga­zi­ne van de SIF staat onli­ne. Een uit­ga­ve over het belang van bomen voor het land­schap en de rol die ze spe­len in een bio­di­vers land­schap. Maar ook de exo­ten­aan­pak en het ver­an­de­ren­de kli­maat komen langs. Wij zorg­den voor de inhoud, het Vorm­bu­ro nam de tech­ni­sche uit­voe­ring voor zijn rekening.

 

Deel deze pagina
Schrijfburo is – net als Planburo en Vormburo – onderdeel van Terwisscha en Wagenaar.
info@schrijfburo.nl
Keizersgracht 1 kaart →
8911 KR Leeuwarden
058-215 97 91