Maga­zi­ne Thuisleven

Tekstschrijven

 

Voor maga­zi­ne Thuis­le­ven schre­ven we mee aan arti­ke­len, die leden infor­me­ren over acti­vi­tei­ten en dien­sten van Thuis­zorg Het Frie­se Land. Zo inter­view­den we bij­voor­beeld een wijk­ver­pleeg­kun­di­ge die zich inzet, om zoveel moge­lijk men­sen in te lich­ten over het belang van Vita­mi­ne D. Er ligt weer een mooi maga­zi­ne als eindresultaat!

Deel deze pagina
Schrijfburo is – net als Planburo en Vormburo – onderdeel van Terwisscha en Wagenaar.
info@schrijfburo.nl
Keizersgracht 1 kaart →
8911 KR Leeuwarden
058-215 97 91