Natuur­gids It Frys­ke Gea

De Friese natuur in zakformaat

Tekstschrijven, projectcoördinatie en redactie

 

De nieu­we natuur­gids van It Frys­ke Gea is uit. Een enor­me uit­da­ging om bij­na 21.000 hec­ta­re in één boek te krij­gen, maar het is gelukt. In ‘Ont­dek de Frie­se natuur’ wor­den de ruim zes­tig ver­schil­len­de natuur­ge­bie­den die de ver­e­ni­ging beheert beschre­ven. Van de unie­ke wad­den, de kleu­ri­ge gras­lan­den, de meren en de plas­sen tot de moe­ras­sen, de kwel­ders, de paar­se hei­de en de bossen.

Met veel prak­ti­sche infor­ma­tie en aan­dacht voor flo­ra, fau­na en cul­tuur­his­to­rie is dit dé gids voor natuur­lief­heb­bers. Alle (nieu­we) leden van It Frys­ke Gea ont­van­gen een exem­plaar. Een resul­taat om trots op te zijn!

Deel deze pagina
Schrijfburo is – net als Planburo en Vormburo – onderdeel van Terwisscha en Wagenaar.
info@schrijfburo.nl
Keizersgracht 1 kaart →
8911 KR Leeuwarden
058-215 97 91