onze websites: SCHRIJFBURO  |  PLANBURO  |  VORMBURO

Natuur­gids It Frys­ke Gea

De Friese natuur in zakformaat

Tekstschrijven, projectcoördinatie en redactie

 

De nieu­we natuur­gids van It Frys­ke Gea is uit. Een enor­me uit­da­ging om bij­na 21.000 hec­ta­re in één boek te krij­gen, maar het is gelukt. In ‘Ont­dek de Frie­se natuur’ wor­den de ruim zes­tig ver­schil­len­de natuur­ge­bie­den die de ver­e­ni­ging beheert beschre­ven. Van de unie­ke wad­den, de kleu­ri­ge gras­lan­den, de meren en de plas­sen tot de moe­ras­sen, de kwel­ders, de paar­se hei­de en de bossen.

Met veel prak­ti­sche infor­ma­tie en aan­dacht voor flo­ra, fau­na en cul­tuur­his­to­rie is dit dé gids voor natuur­lief­heb­bers. Alle (nieu­we) leden van It Frys­ke Gea ont­van­gen een exem­plaar. Een resul­taat om trots op te zijn!

Deel deze pagina
Schrijfburo is – net als Planburo en Vormburo – onderdeel van Terwisscha en Wagenaar.
info@schrijfburo.nl
Keizersgracht 1 kaart →
8911 KR Leeuwarden
058-215 97 91

Op 29 augustus hebben we afscheid moeten nemen van onze dierbare collega Joke Schaapman. Zoals het haar wens was en bij haar paste, zonder veel ruchtbaarheid en in besloten kring. Joke heeft in de ruim 25 jaar dat ze voor ons werkte bergen werk verzet. Vaak tot in de late uurtjes en voor een groot aantal opdrachtgevers, overwegend organisaties die onze wereld een stukje mooier kleuren en beter maken. We zullen haar ontzettend missen als fijne, integere en betrokken collega en zullen haar werk, indachtig haar gedachtengoed, binnen onze mogelijkheden voortzetten.

Mocht je vragen hebben of willen reageren dan staan we daar te allen tijde voor open.

Ben, Dave en Jos