Neder­land Verbrakt

Dagverslag

 

Zee­spie­gel­stij­ging, zout­wa­ter­kwel en extre­me neer­slag zet­ten acti­vi­tei­ten als land­bouw, de inrich­ting voor water­be­heer en ‑vei­lig­heid en de volks­ge­zond­heid steeds meer onder druk. Deze uit­da­gin­gen ston­den cen­traal tij­dens het 23ᵉ sym­po­si­um van de Wad­den­aca­de­mie, geor­ga­ni­seerd door De Nieu­we Afsluit­dijk, Pro­gram­ma naar een Rij­ke Wad­den­zee, het Wad­den­fonds en de Waddenacademie.

Wij deden real-time ver­slag doen van deze mid­dag vol spre­kers en work­shops. In woord en beeld. Een inten­sie­ve maar mooie dag!

Deel deze pagina
Schrijfburo is – net als Planburo en Vormburo – onderdeel van Terwisscha en Wagenaar.
info@schrijfburo.nl
Keizersgracht 1 kaart →
8911 KR Leeuwarden
058-215 97 91