onze websites: SCHRIJFBURO  |  PLANBURO  |  VORMBURO

Neder­land Verbrakt

Dagverslag

 

Zee­spie­gel­stij­ging, zout­wa­ter­kwel en extre­me neer­slag zet­ten acti­vi­tei­ten als land­bouw, de inrich­ting voor water­be­heer en ‑vei­lig­heid en de volks­ge­zond­heid steeds meer onder druk. Deze uit­da­gin­gen ston­den cen­traal tij­dens het 23ᵉ sym­po­si­um van de Wad­den­aca­de­mie, geor­ga­ni­seerd door De Nieu­we Afsluit­dijk, Pro­gram­ma naar een Rij­ke Wad­den­zee, het Wad­den­fonds en de Waddenacademie.

Wij deden real-time ver­slag doen van deze mid­dag vol spre­kers en work­shops. In woord en beeld. Een inten­sie­ve maar mooie dag!

Deel deze pagina
Schrijfburo is – net als Planburo en Vormburo – onderdeel van Terwisscha en Wagenaar.
info@schrijfburo.nl
Keizersgracht 1 kaart →
8911 KR Leeuwarden
058-215 97 91

Op 29 augustus hebben we afscheid moeten nemen van onze dierbare collega Joke Schaapman. Zoals het haar wens was en bij haar paste, zonder veel ruchtbaarheid en in besloten kring. Joke heeft in de ruim 25 jaar dat ze voor ons werkte bergen werk verzet. Vaak tot in de late uurtjes en voor een groot aantal opdrachtgevers, overwegend organisaties die onze wereld een stukje mooier kleuren en beter maken. We zullen haar ontzettend missen als fijne, integere en betrokken collega en zullen haar werk, indachtig haar gedachtengoed, binnen onze mogelijkheden voortzetten.

Mocht je vragen hebben of willen reageren dan staan we daar te allen tijde voor open.

Ben, Dave en Jos