onze websites: SCHRIJFBURO  |  PLANBURO  |  VORMBURO

Nota Fau­na­be­heer

Eindredactie en vormgeving

 

Hoe gaan we in Frys­lân om met scha­de en over­last door in het wild leven­de die­ren? De pro­vin­cie schreef een nieuw fau­na­be­leid met een visie en uit­gangs­pun­ten voor het wel, niet en hoe inzet­ten van fau­na­be­heer; pre­ven­tie staat voor­op. De nota ver­vangt los­se nota’s en stuk­ken. Wij deden eerst een redac­tie­slag voor meer een­heid en over­zicht. Een hel­de­re opmaak maakt het af.

Deel deze pagina
Schrijfburo is – net als Planburo en Vormburo – onderdeel van Terwisscha en Wagenaar.
info@schrijfburo.nl
Keizersgracht 1 kaart →
8911 KR Leeuwarden
058-215 97 91

Op 29 augustus hebben we afscheid moeten nemen van onze dierbare collega Joke Schaapman. Zoals het haar wens was en bij haar paste, zonder veel ruchtbaarheid en in besloten kring. Joke heeft in de ruim 25 jaar dat ze voor ons werkte bergen werk verzet. Vaak tot in de late uurtjes en voor een groot aantal opdrachtgevers, overwegend organisaties die onze wereld een stukje mooier kleuren en beter maken. We zullen haar ontzettend missen als fijne, integere en betrokken collega en zullen haar werk, indachtig haar gedachtengoed, binnen onze mogelijkheden voortzetten.

Mocht je vragen hebben of willen reageren dan staan we daar te allen tijde voor open.

Ben, Dave en Jos