Nota Fau­na­be­heer

Eindredactie en vormgeving

 

Hoe gaan we in Frys­lân om met scha­de en over­last door in het wild leven­de die­ren? De pro­vin­cie schreef een nieuw fau­na­be­leid met een visie en uit­gangs­pun­ten voor het wel, niet en hoe inzet­ten van fau­na­be­heer; pre­ven­tie staat voor­op. De nota ver­vangt los­se nota’s en stuk­ken. Wij deden eerst een redac­tie­slag voor meer een­heid en over­zicht. Een hel­de­re opmaak maakt het af.

Deel deze pagina
Schrijfburo is – net als Planburo en Vormburo – onderdeel van Terwisscha en Wagenaar.
info@schrijfburo.nl
Keizersgracht 1 kaart →
8911 KR Leeuwarden
058-215 97 91