onze websites: SCHRIJFBURO  |  PLANBURO  |  VORMBURO

Ode aan het landschap

Verhalen over uniek landschap

Schrijven

 

De Wad­den vor­men een uniek en rijk land­schap. Het gebied weet al eeu­wen­lang kun­ste­naars, weten­schap­pers en bewo­ners te inspi­re­ren. Visit Wad­den heeft daar­om een nieu­we ver­haal­lijn gelan­ceerd: ‘Ode aan het land­schap’. Wij schre­ven met veel ple­zier hier­voor de verhalen.

Deel deze pagina
Schrijfburo is – net als Planburo en Vormburo – onderdeel van Terwisscha en Wagenaar.
info@schrijfburo.nl
Keizersgracht 1 kaart →
8911 KR Leeuwarden
058-215 97 91

Op 29 augustus hebben we afscheid moeten nemen van onze dierbare collega Joke Schaapman. Zoals het haar wens was en bij haar paste, zonder veel ruchtbaarheid en in besloten kring. Joke heeft in de ruim 25 jaar dat ze voor ons werkte bergen werk verzet. Vaak tot in de late uurtjes en voor een groot aantal opdrachtgevers, overwegend organisaties die onze wereld een stukje mooier kleuren en beter maken. We zullen haar ontzettend missen als fijne, integere en betrokken collega en zullen haar werk, indachtig haar gedachtengoed, binnen onze mogelijkheden voortzetten.

Mocht je vragen hebben of willen reageren dan staan we daar te allen tijde voor open.

Ben, Dave en Jos