Ode aan het landschap

Verhalen over uniek landschap

Schrijven

 

De Wad­den vor­men een uniek en rijk land­schap. Het gebied weet al eeu­wen­lang kun­ste­naars, weten­schap­pers en bewo­ners te inspi­re­ren. Visit Wad­den heeft daar­om een nieu­we ver­haal­lijn gelan­ceerd: ‘Ode aan het land­schap’. Wij schre­ven met veel ple­zier hier­voor de verhalen.

Deel deze pagina
Schrijfburo is – net als Planburo en Vormburo – onderdeel van Terwisscha en Wagenaar.
info@schrijfburo.nl
Keizersgracht 1 kaart →
8911 KR Leeuwarden
058-215 97 91