Omrin

 

Don­der­dag 11 novem­ber 2010 was het de Dag van de Duur­zaam­heid. Een goed moment voor Omrin om eens stil te staan bij afval. Wij schre­ven in nau­we samen­wer­king een geva­ri­eerd boek­je over afval en duur­zaam­heid. Niet alleen over de acti­vi­tei­ten van Omrin, maar ook met inte­res­san­te arti­ke­len en leu­ke interviews.

Deel deze pagina
Schrijfburo is – net als Planburo en Vormburo – onderdeel van Terwisscha en Wagenaar.
info@schrijfburo.nl
Keizersgracht 1 kaart →
8911 KR Leeuwarden
058-215 97 91