Onli­ne maga­zi­ne Iepenwacht

Afgeronde en nieuwe projecten

Redactie, vormgeving

 

Het nieu­we onli­ne maga­zi­ne van de Stich­ting Iepen­wacht Frys­lân staat onli­ne. Met aan­dacht voor de diver­se her­plant­pro­jec­ten en het onder­zoek naar samen­wer­king in de bestrij­ding van inva­sie­ve exoten.

Wij deden de redac­tie, Vorm­bu­ro gaf het maga­zi­ne vorm.

Deel deze pagina
Schrijfburo is – net als Planburo en Vormburo – onderdeel van Terwisscha en Wagenaar.
info@schrijfburo.nl
Keizersgracht 1 kaart →
8911 KR Leeuwarden
058-215 97 91