Pos­ters Soci­al Work

Concept, vormgeving

 

Vol­gend stu­die­jaar gaan de hbo-stu­dies CMV en MWD van NHL Hoge­school Leeu­war­den op in een nieu­we oplei­ding: Soci­al Work. Wij werk­ten mee aan de onder­wijs­vi­sie, met als inspi­re­ren­de tus­sen­stop deze pos­ters voor de open dagen.

Deel deze pagina
Schrijfburo is – net als Planburo en Vormburo – onderdeel van Terwisscha en Wagenaar.
info@schrijfburo.nl
Keizersgracht 1 kaart →
8911 KR Leeuwarden
058-215 97 91