Pre­sen­ta­ties WSD­Fries­land 2021

Praktijkgericht onderzoek

Verslaglegging, vormgeving website

 

Hoe wer­ken stu­den­ten van ver­schil­len­de oplei­din­gen samen, in de prak­tijk? En wat levert dat op aan nieu­we inzich­ten voor gemeen­ten, zorg- en welzijnsinstellingen?

We deden met ver­slag-in-1-dag real­ti­me en onli­ne ver­slag van tal van inspi­re­ren­de pre­sen­ta­ties; het resul­taat is terug te lezen op een over­zich­te­lijk blog.

Deel deze pagina
Schrijfburo is – net als Planburo en Vormburo – onderdeel van Terwisscha en Wagenaar.
info@schrijfburo.nl
Keizersgracht 1 kaart →
8911 KR Leeuwarden
058-215 97 91